Informationsbüro Nicaragua e.V.

Deweerthstraße 8 • 42107 Wuppertal
Telefon: 0202 300030  • E-Mail: info@infobuero-nicaragua.org • https://infobuero-nicaragua.org/

Vertreten durch: Klaus Heß & Dietrich Tuschhoff

Bankverbindung: Stadtsparkasse Wuppertal • IBAN: DE47 3305 0000 0000 9636 11 • BIC: WUPSDE33XXX
Steuernummer: 132/5901/0708 • Vereinsregister AG Wuppertal: 2318